Новата смес на гумата Helio-Compound със смес от слънчогледово масло разпределя оптимално енергията между зимната гума и пътя. Така от една страна се съкращава спирачният път и от друга страна гумата има по-добро сцепление при мокър път.