По-голямото предлагане предоставя възможност за по-голям избор на потенциалните наематели,
при което се увеличава средния брой на огледите (4-8) и времето за търсене и вземане на решение,
което е от 1 ден до месец. Повишават се и критериите за избор като клиентите вече не
бързат при вземането на решение, тъй като знаят, че дори и дадено жилище да се заеме,
ще намерят друго със сходни характеристики. Сред основните изисквания на наемателите са:
цена добра локация, възможност за паркиране, сгради - ново строителство и др.
Наблюдава се значителен спад в търсенето на луксозни имоти. Клиенти на последните към момента са единствено служителите на различни посолства и на големи чуждестранни фирми на територията на страната. Те търсят предимно тристайни и четиристайни луксозно обзаведени апартаменти. Ценовият лимит, който поставят е 1200 евро/месец. За сравнение, година по-рано този лимит е 2000 евро/месец.