Кратък анализ на рекордните цени на златото и влиянието им от инфлацията и дефлацията. Защо и докога ще продължи това увеличаване на цените на метала?