Самите бързи кредити са все по-предпочитани от болшинството домакинства у нас. Причините за това са доста, но все пак основната е ускорената процедура по кандидатстване за подобен заем пред кредитираща организация с небанков произход, която е доста по-гъвкава спрямо аналогичната в една банка.