ДиА & ВеН е фирма с основен предмет на дейност - отдаване , наемане и посредничество при търговия с недвижими имоти и строителство.