Следващият по ред адвокат, който ще разгледаме е специализираният защитник. За това, разберете в коя имено сфера от юриспруденцията се простират знанията на вашия адвокат, който „интервюирате”.