СУПТО софтуер за доставки и продажби.
Над 40 вида различни справки и опции за отбелязване на продажби и доставки.
Част от които са : серийни номера на продукти, отдаване под наем, частично плащане по доставка и продажби.
Сервизен модул, в който може да се отбелязват рекламации и извършени дейности по ремонт за конкретен продукт.
Няма ограничения в броя на работните места.
Връзка с касов апарат и споделяне с други устройства. Тази опция позволява повече от 1 компютър да може да печата касови бележки на едно и също фискално устройство.
Работа от мобилни устройства и много други.