Търговия на дребро : физически и юридически лица, аксесоари за колекционери,интернет магазини
Търговия на едро : търговски банки, инвестиционни намерения на клиенти;