Поръчаните алуминиеви парапети се монтират изключително лесно и бързо, като в много от случаите може да изменяте конфигурацията им по Ваше желание. Още две от преимуществата на алуминиевите парапети са: те ще Ви

спестят полирането/