Адвокат, това е човек, който работи в интерес на хората и обществото. Повечето адвокати притежават своя адвокатска кантора, която предлага първокачествени