JBL Cu Test- Set - Тест за измерване нивото на мед във водата. Прецизен тест за определяне на новото на мед въвводата за морска и сладка вода. Скала: 0,15; 0,3: 0,45: 0,6; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 mg/l.