Мениджърско Обучение;

Мениджър под наем;

Провеждане на индивидуални обучения на място за Оперативния персонал – Изготвяне на „Action Plan” и SOP’s с цел подобряване на ежедневните процеси на работа и поддържане на качеството;

Внедряване на оперативни стандарти и процедури;

Прилагане на системата "Таен Клиент" – с цел оценка на текущото състояние на услугата и удовлетвореността на Гостите;

Поддръжка на онлайн каналите за обратна връзка, Анализ и Изготвяне на доклад;

Асистиране при подбор на персонал;

Изготвяне на Маркетингов план за развитие;

Дигитален маркетинг;

Консултация за новооткриващи се обекти – Хотели и Ресторанти;

Доагностика и анализ на дейността на съществуващи обекти;

Изготвяне на бюджет на обекта;

Консултиране на Ресторанти – Изготвяне на Менюта, Винен Лист, Тейстинг на менюта и др.