Орлин Алексиев заяви пред журналисти, че бюджетът за Столична община е реалистичен - 1,49млрд. лв. Има и увеличение на приходите, а капиталовата програма е на стойност над 725млн. лева.