Когато плеснете с ръце или я докоснете, тя започва да се смее с нейния характерен смях, движейки се нагоре - надолу. И за да се подсили нейният митологичен ефект, косата и очите и започват да примигват.
Баба Яга пази и носи сполука в дома Ви!