Хоспис "Маринела" ще се погрижи за вас или вашите близки в в слединсултни състояния, хронични заболявания, след тежки оперативни интервенции и други състояние изискващи квалифицирана медицинска помощ, за да се намали до минимум страданието.