Когато говорим за повишена телесна температура, различаваме четири степени: 1. Субфебрилна температура – до 38°С; 2. Умерено повишена температура – от 38 до 39°С; 3. Висока температура – от 39 до 41°С; 4. Хиперпирексия – над 41°С