Счупен канален инструмент - съвременни техники и методи за изваждане