Кога е необходимо да се прилага метода на силантите?
Безопасно ли е силанизирането?