Сушенето е натурален начин да запазим плодовете, зеленчуците и подправките за зимата.