Присаждане на коса. Естествени резултати, нови техники от сертифициран лекар и Turhair. Свържете се за консултация.