Фондация “Д-р Стамен Григоров” е юридическо лице с нестопанска цел и специфични задачи, създадена по инициатива и по волята на наследниците на д-р Стамен Григоров. В Арт клуба на Фондацията ценителите на съвременното изобразително изкуство могат да получат компетентна консултация при избор на картина или пластика за оформление на конкретен интериор.