Това са първите три глави на моя роман, излязъл наскоро от печат, озаглавен "Пътят на Стела". В него се разказва за живота на младо момиче, неподготвено за реалната действителност. Прочитането на романа гарантира достатъчно смях и сълзи, читателят изцяло съпреживява болките и радостите на главната героиня. Предложените тук три глави са напълно достатъчни за да може един непредубеден читател да си състави преценка за художествената стойност на творбата и моя авторски стил. Приятно четене!