Изработката на онлайн магазин в съвременния свят на електронна търговия и Интернет разплащания с модули за пазарска кошница, онлайн разплащания, сравняване на продукти от категориите и др.