Оптимизация на сайт за търсачки - SEO одит и техническо оптимизиране. Целта на всеки сайт е да присъства в Google и да работи за Вас на всяка цена.
Оптимизацията на сайт за търсачки включва както технически, така и творчески елементи, необходими за подобряване на класирането, задвижване на трафика и повишаване на информираността в търсачките. Има много аспекти на SEO, от писане на текст за страницата ви до начина, по който другите сайтове се свързват с вас в мрежата. Понякога процеса оптимизиране на сайт е просто въпрос на добра архитектура, или по-точно сайтът да е структуриран по начин, който търсачките разбират.