В бизнеса по претопяване на битови боклуци влиза и прогреса по рециклиране на акумулатори. Спецификата преминава няколко моменти до добавянето на свежи ресурси.