Във фабрикуването към този момент не малко свежи фабрикати се произвеждат от материали за скрап. Така не само че намират добро изпълнение, се предпазва и околната среда.