Приготвянето на графика за сватбата във времето е основния контролен график за всички годеници при подготовката на сватбата им.
Настоящият график е организиран от 9-12 месеца преди сватбата, до самият сватбен ден.
Не се чувствайте задължени да направите всичко точно така, както съм го описала тук, ако усещате че е прекалено натоварващо. Просто изберете тези, които най-добре подхожда на вашата сватба-мечта.