При производството на съвременните кашони и други видове опаковки все повече се забелязва използването на ярки цветове. Сияещи и ярки кашони се постигат посредством използването на UV-покрития.