Директория за точки. Това е еднаква директория. В нея проумява да съчинявате каквото си предпочитате. Проумява да търсите вашият сайт. Добавяйте линкове и узнавайте критериите. Домейна е стар и има много линкове, тоест края ще е положителен.