Ако имате деца те също могат да ви помогнат при опаковане на багажа и преместването. Кои задачи може да им възложите? Прочетете в публикацията...