Лаборатория за изследвания и обучение в областта на хидроенергетиката. Уникални стендове за изпитване на водни турбини.
Описание на лабораторни упражнения и методика за провеждането им.