При производството на бира и измиванетo на бутилките се отделят разнообразни потоци отпадъчни води