Високоефективните пречиствателни станции позволяват модерна икономически изгодна експлоатация съобразена с всички законовите изисквания които важат на територията на страната.