При публикуването на обяви в сайта Bezplatno.BG се предоставя възможност, за автоматично добавяне на Вашите безплатни обяви, чрез страниците на Безплатно.бг в големите социални мрежи Facebook и Twitter.