Сред най-често срещаните причини за кандидатстването за бързи кредити се оказва спешната нужда от средства, с които да изплатим друг наш кредит. Това често са големи по-размер заеми, като най-характерни са ипотечните такива със залог на недвижим имот, като при неизплащането на следващата вноска кредитополучателя рискува неговата загуба.