КАВИТАЦИЯ

Ултразвуковата кавитация е най-новият и модерен неинвазивен метод за избавяне от излишните мазнини.

Чрез процеса кавитация се повлияват мастните клетки без реално да има оперативно отстраняване на мастна тъкан.

Кавитацията е явление, предизвикано от ултразвук в течностите на тъканите. Ултразвуковите вълни упражняват натиск върху мастните клетки с различна честота и това води до тяхното разрушаване.