Все по-често у нас се споменават т.нар. бързи кредити. Напоследък огромна популярност придоби тяхната версия в интернет, а именно бърз кредит onlinе.
Заради улеснената процедура, предоставяна от кредитните компании, предлагащи бързи кредити online все по-голям обем от клиентите, доверяващи се традиционно на банките за подобни услуги се пренасочи към този динамичен финансов сектор.