Сред основните показатели виновни за отпускането във все по-големи мащаби на бързи кредити са ускорената процедура, липсата на дузината документи и по-големия шанс за одобрение на искането за кредит. Все пак трябва да се отбележи и това, че добрата кредитна история може да окаже значително влияние за това дали ще ви бъде предоставени или не така нужните пари на заем.