Използването на бързи кредити онлайн се очаква да достигне сериозен пик през 2012 година, като за основни фактори се считат кризата, ускорената процедура, минималната документация, неизискваща доказване на доход и разбира се удобството да получиш бърз кредит докато не напускаш пределите на своя дом.