Бързите заеми като спасение във всеки момент и ролята има за развитието на икономиката.