Tърговия със CFD контракти върху фючърси за различни борсови индекси и финансови продукти. CFD продуктите на тази компания се основават на фючърсни договори, изтичащи на определени дати.