Животът и съществуването на голяма част от живите същества на планетата е немислим без светлина.