Когато сте на морето с цялото си семейство и имате деца това се превръща в огромна грижа