Не е изненада, че все повече хора с ендогенна екзема се обръщат към алтернативните методи за лечение, които съчетани със спазването на подходящ хигиенен, хранителен и двигателен режим, сън и фотозащита на кожата, показват отлични резултати.