Във FOREX пазара разчитането на ценовите графики без плъзгащите средни (Moving Averages) е непълноценно. Тези прости линии, по-високо или по-ниско от текущата цена, могат да разкажат много и тяхното използване при интерпретирането на ФОРЕКС пазара наистина е безпрецедентно