При формирането на изходна стратегия във Форекс, налице са няколко възможни типа изход