Едно сериозно заболяване, което ако бъде подценено може да доведе до тежки деформации.