Това представлява коварно заболяване на очите, което може да се развиие при всеки човек. Основна причина за възникването му е