Има един интересен аспект, свързан с алергиите - т.нар. емоционална алергия. В статия, публикувана от Медицинския университет във Виена се споделя, че трябва да се подходи по-генерално при тълкуването на тази теза.

Думата алергия идва от гръцки, от думите “alos” и “ergos”. “Alos” означава “нещо друго, различно, странно”. “Ergos означава “реакция”. Следователно, алергията e реакция към различното, което би могло да представлява опасност. През 1950 г., П. Сивадон стига до извода, че свръхчувствителността към определени емоции може да се предизвиква други заболявания и реакции в тялото на физическо ниво. Ето как може да се реши този проблем: