Срещанането на това заболяване в България през последните 10 години бележи ръст в рамките на 10 пункта което означава, че в ....